Betsur, oldtidsby i Palestina, omtalt i Det gamle testamente. Betsur (dagens Khirbet et-Tubeiqa) lå ca. 6 km nord for Hebron. Sporadisk bosetning i tidlig bronsealder, viktig festningsby etter 1500-tallet f.Kr. Etter å ha vært forlatt i rundt 300 år, fikk byen en oppblomstring i israelittisk jernalder. Ifølge Det gamle testamente ble den befestet av Rehabeam på 900-tallet. Etter en nedgangsperiode fikk byen en ny oppblomstring på 600- og 500-tallet f.Kr. til den ble ødelagt under Nebukadnesars invasjon i Juda. Betsur spilte en viss rolle i persisk og makkabeisk tid. Judas Makkabeus befestet byen etter sin seier i 165 f.Kr. Senere ble den litt etter litt helt forlatt.