Bet Shemesh, by i Israel, 25 km vest for Jerusalem, 77 100 innb. (2009). Vest for det moderne Bet Shemesh, grunnlagt 1950, ligger en ruinby som viser at stedet har hatt jødisk bosetning fram til babylonernes invasjon i Judea i 6. årh. f.Kr. Byen ble ikke gjenoppbygd etter jødenes tilbakekomst fra Babylon.