Bessheim, fjellstue og hytter i Vågå kommune, Oppland, på vestsiden av Øvre Sjodalsvatnet; 973 m o.h. Tidligere kjent som Bessetra, ett av de eldste turiststeder i Øst-Jotunheimen, der vertsfolkene Kari og Petter Tronhus allerede på midten av 1800-tallet tok imot de første vandringsmenn i Jotunheimen.