Bessastaðir, gård på Island, like sørvest for Reykjavík. Den tilhørte Snorre Sturlason. Etter hans tid var den offentlig eiendom (krongods, bolig for embetsmenn osv.) frem til 1846. Nå residens for Islands president.