Bertil, mannsnavn, av glty. Bertilo, trolig kortnavn til sammensetning med glhty. ber(ah)t, 'lysende'. Kan være dannet av Berthold: 'lysende – velde, makt'. Navnedag 24. august.