Bertène Juminer, fransk forfatter fra Fransk Guyana; også lege og universitetslærer, bl.a. i Senegal og på Guadeloupe. Romanene hans behandler ettervirkningene av slaveriet og koloniseringen, og ikke minst de traumer som sitter igjen i befolkningen. Nevnes kan Les Bâtards (1961), Au Seuil d'un nouveau cri (1963) og La Fraction de seconde (1990). I den humoristiske La Revanche de Bozambo (1968) skildres hvite som koloniseres av svarte.