Bernkonvensjonen – plante- og dyrevern

Bernkonvensjonen, eng. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats,europeisk konvensjon om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den ble vedtatt 1979, ratifisert av Norge 1986. Per 2004 er den ratifisert av 42 land. Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter, og det er utarbeidet lister for hvilke arter som omfattes av avtalen.

Konvensjonen opererer med fire lister. Liste I omfatter om lag 700 plantearter, både karplanter, moser og alger, som medlemslandene skal totalfrede. 25 arter finnes i Norge. Liste II omfatter om lag 700 dyrearter som skal beskyttes mot fangst, jakt og innsamling av egg. Dette inkluderer pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, insekter, bløtdyr, pigghuder, koraller og svamper. 145 fuglearter, 30 pattedyrarter, et krypdyr, en amfibieart, fire øyenstikkerarter, fire billearter og tre sommerfuglarter finnes i Norge. Liste III omfatter de fleste av de europeiske arter av dyr som ikke står på liste II. Dessuten er noen fiskearter med, bl.a. laks. Artene på liste III kan bare utnyttes på en slik måte at bestandene ikke blir truet. Liste IV inneholder bestemmelser som forbyr bruk av visse jaktmetoder, deriblant limpinne til fangst av småfugler, fotsakser, giftig åte og snarer til fangst av pattedyr.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.