Bernhard Varenius, tysk-nederlandsk geograf som arbeidet med delingen av geografi i en spesiell (regional) og allmenn (systematisk) geografi, og regnes for grunnlegger av den vitenskapelige geografi, med verket Geographia generalis (1650).