Bernhard Ernst von Bülow, født i Holstein, dansk-tysk diplomat, ble 1847 ansatt som minister for den danske konge ved forbundsdagen i Frankfurt; var senere flere ganger i Berlin og Wien for å underhandle om det danske monarkis ordning etter tre-årskrigen. Tok 1862 avskjed fra dansk tjeneste, ble deretter statsminister i Mecklenburg-Strelitz, 1873 (på Bismarcks anbefaling) prøyssisk statssekretær og 1876 statsminister i Preussen.