Bernat Metge, katalansk forfatter, sekretær ved hoffet i Barcelona. Han regnes for å være en forløper for renessansen og den første humanistiske forfatter i Spania. Oversatte Petrarca. Hovedverket Lo somni (1398–99) består av fire prosadialoger mellom dikteren, kong Johan 1s ånd, sangeren Orfevs og seeren Teiresias. Her tar han opp spørsmålet om sjelens udødelighet, kirkens skisma og kvinnekjønnets gode og dårlige egenskaper. Hans prosastil regnes som den mest elegante innen den klassiske katalanske litteratur.