Bernardino de Sahagún, spansk fransiskanermunk som virket som misjonær overfor aztekerne (mexica- eller náhua-folket) etter spaniernes erobring av Mexico. Sahagún lærte seg språket nahuatl (aztekisk) og gjorde grundige studier av aztekernes kultur, blant annet gjennom omfattende intervjuer med ledende menn fra mange lokalsamfunn i det sentrale Mexico. Han er derfor blitt kalt Mexicos første antropolog og har en stor del av æren for at grundige kunnskaper om aztekernes kultur ble bevart for ettertiden. I hans mest kjente arbeid, det såkalte Florentinerkodekset, fremstilles temaer fra aztekernes gamle kultur i bilder. Innen den katolske kirken ble imidlertid Sahagúns dokumentasjonsarbeid sett på med en viss mistenksomhet, og noen av manuskriptene hans ble på et tidspunkt beslaglagt.