Bernardino Baldi, italiensk dikter og lærd humanist; oversatte fra hebraisk og gresk, og skrev grammatikkbøker og arabiske, persiske og ungarske ordbøker. Hans teologiske og matematiske skrifter så vel som hans beste skjønnlitterære diktning var høyt beundret og hører til Italias klassiske litteratur.