Bernard Lorjou var en fransk maler. Han var en av 1940-årenes mest kjente representanter for det ekspressive maleri. Lorjous store figurkomposisjoner, ofte med aktuelle symbolske eller satiriske motiver, var inspirert av Pablo Picasso.