Søre og Nordre Bergsfjorden, to fjorder i Loppa kommune, Finnmark, en på hver side av øya Silda. Fjordene møtes i Langfjordens munning.