Bergensleia, fellesnavn på de fjordstrekninger som fører inn til Bergen, fra Korsfjorden i sør og nordover øst for Store Sotra, gjennom Lerøyosen, over Raunefjorden og videre enten i Kobbeleia vest for Tyssøy og Bjørøy, eller Vatlestraumen øst for dem, og inn Byfjorden til Bergen. Bergensleia fører videre nordover til Salhus lengst nord på Bergenshalvøya.