Bergens Annonce Tidende, uavhengig høyreavis i Bergen 1884–1922, startet av et interessentskap med O. Foss som redaktør. Avisen utgav også landsutgaven Vestenfjeldske Ugeblad 1907–19.