Bergens-hulmur, eldre veggtype av tegl murt i pipeforband med tykkelse 1½-stein eller tykkere og med vertikale, åpne kanaler. I bruk fra ca. 1890 til ca. 1950.