Domkirkens og Korskirkens landsogn, tidligere kommune i Hordaland, opprettet 1837. Innlemmet i sin helhet i Bergen kommune i 1877 og var den første herredskommune i landet som i sin helhet ble tillagt en bykommune. Omfattet bl.a. Nygård, Kalfaret, Møhlenpris og Sandviken, nord for bysenteret.