Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Kystlandskap på nordsiden av Senja: Bergsfjorden. Foto: www.infoto.no

Harald Harnang. Begrenset gjenbruk

Berg, kommune nordvest på Senja, omkring Bergsfjorden, Steinfjorden, Ersfjorden og Mefjorden. Tidligere Berg herred ble 1902 delt i de to nåværende kommunene Berg og Torsken.

Spisse tinder med flere topper over 800 moh. reiser seg bratt opp fra kysten og fjordsidene. Høyest er Breidtinden (985 moh.) sør for Mefjordbotn og Stormoa (973 moh.) innenfor Bergsfjorden. Bratte og trange daler trenger inn mellom tindene, flere av dem ender i botner fylt med sjøer og vann. Fjellgrunnen er vesentlig gneis og granitt av prekambrisk alder.

Svanvatnan i sørøst er vernet mot kraftutbygging; verneverdig fugleliv i Svandalen og Bergsøyan ved innløpet til Bergsfjorden. Tidevannet i Trongstraumen ved Straumsnes kan ha opptil 7 knops fart.

Bosetningen ligger på smale striper av flatere land langs fjordene eller ved fjordbotnene, men lange strekninger av fjordsidene er utilgjengelige og ubeboelige. Kommunen er kommunikasjonsmessig todelt. Noe over 40 prosent av befolkningen bor i nordre Berg, med fiskeværene Mefjordvær og Senjahopen på vestsiden av Mefjorden. Den resterende del bor i søndre Berg, med administrasjonssenteret Skaland på nordsiden av Bergsfjorden.

Folketallet holdt seg relativt stabilt frem til rundt 1980, men har siden gått en del tilbake.

Skaland ligger A/S Skaland Grafitverk, som er største bergverk i Troms. Verket brant 1985, men ble gjenoppbygd og drives fortsatt, til tross for konkurs og flere eierskifter i 1990-årene. Foruten grafittverket er fiske og fiskeforedling de dominerende næringer i Berg. Fiskeindustri i Senjahopen og Steinfjord. Fisket etter torsk er viktigst, og fiskeflåten består hovedsakelig av mindre fartøy. Flere reiselivstilbud.

Kraftstasjonen i Bergsbotn (utbygd 1985) gir 30,9 GWh i midlere årsproduksjon.

Rv. 86 AndselvTorsken går gjennom sørlige del av Berg, passerer Trongstraumen ved Straumsnes på en 140 m lang bro. Fra Straumsbotn går Rv. 864 med tunnel til Skaland. Fylkesvei forbinder Bøvær med Skaland, derfra vei i tunnel til Steinfjord og Ersfjord. Rv. 861 går fra Finnsnes til Mefjordbotn; herfra går fylkesvei videre til Senjahopen og Mefjordvær. En drøyt 4 km lang vei inkludert 2 km tunnel åpnet 2004 og binder sammen nordre og søndre del av kommunen.

Berg hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med BarduDyrøyLenvikMålselvSørreisaTorsken ogTranøy.

Berg kommune tilsvarer soknet Berg i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Berg til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Berg kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Senjehopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Bøvær, Skaland, Bergsbotn, Strømsnes og Hamn.

Skaland ligger Berg kirke. Her virket Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, fra 1961 til 1965. Tinnsmie med brukskunstsenter på Finnsæter. Hamn fikk alt 1882 elektrisk lys, fra et lokalt verk, ett av verdens to første kommersielle vannkraftverk.

Kommunevåpenet ble godkjent i 1987, og har en venstre skrådeling av sølv og svart ved dobbelt lynsnitt. Motivet henspiller på tre fjellformasjoner ut mot havet; Trælen, Oksen og Kjølva.

  • Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok, 1959-1965, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.