Berengar 2, (av Ivrea), Berengar 1s dattersønn, langobardisk konge etter Lothar. Da Otto 1 grunnla Tysklands makt i Italia, godtok Berengar ham som lensherre, men var en upålitelig alliert og døde 966 som tysk fange.