Berdjansk, by i Ukraina, ved Asovhavet, 160 km sørøst for Saporosje; 135 000 innb. (1996). Petroleumsraffineri, mekanisk industri. Badested. Grunnlagt 1827, 1939–58 kalt Osipenko.