Beppe Fenoglio, italiensk forfatter. Han debuterte med boken I ventitré giorni della città di Alba (1952), som består av tolv korte fortellinger om partisanenes motstandskamp i hans fødeby Alba. Med den knappe stilen og det sannhetssøkende og antiteoretiske innholdet representerte Fenoglios fortellinger noe nytt i italiensk sammenheng. Begeistringen for engelskspråklig litteratur kommer tydelig til uttrykk i tekstene, og han sammenlignes gjerne med Ernest Hemingway. Hans kanskje beste roman, La malora (1954; norsk overs. Vanlagnad, 1991), skildrer bøndenes harde liv i Piemonte på en måte som minner om Verga, Pavese og Fenoglios amerikanske favorittforfattere. Partisanenes motstandskamp under den annen verdenskrig er et tilbakevendende tema i romanene Primavera di bellezza (1959) og Il partigiano Johnny (1968). Ved hjelp av ironi avmystifiseres motstandsbevegelsen, og kampene gis en mer realistisk og menneskelig dimensjon. Både seierherrene og taperne er gjenstand for Fenoglios medynk. I samlingen Una giornata di fuoco (1963), som inneholder den kjente fortellingen Una questione privata, er temaene krig og kjærlighet flettet sammen på en beundringsverdig måte.