Bente, kvinnenavn, av Benedikte, samme navn som Benedikt, fra lat. benedictus, 'velsignet'. Navnedag 8. oktober.