Benoni, by i nordøstlige Sør-Afrika, Gauteng, 1645 moh., 30 km øst for Johannesburg; 556 000 innb. (1999). Benoni er en del av det større by- og industriområdet Witwatersrand. Økonomien er tradisjonelt dominert av gullgruvedrift og produksjon av jern og stål. Mer variert næringsliv i senere år. Kommunikasjonsknutepunkt med gode vei- og jernbaneforbindelser. Johannesburgs internasjonale lufthavn ligger rett nordvest for byen.