Benjamin Wegner Nørregaard, født i Kristiansand, norsk offiser og journalist. Krigskorrespondent for Daily Mail under den japansk-russiske krig 1904–05, fra 1911 medarbeider i Morgenbladet. Korrespondent for Daily Mail under Balkankrigen 1912. Utgav flere bøker med krigsreportasje.