Benjamin Wegner, født i Königsberg, norsk-prøyssisk diplomat, godseier og industriherre. Fra 1823 eier og generaldirektør for Modum Blaafarveværk. Det var under hans tid som generaldirektør verket hadde sin storhetstid og var Norges største industribedrift med over 2000 ansatte og 40 enkeltgruver. Wegner innførte bl.a. sykelønns- og pensjonsordninger for sine ansatte, og han hadde også eierinteresser i Hafslund Gods og Hassel Jernværk. Han var også generalkonsul for hansestadene Hamburg, Lübeck og Bremen. Eier av Frogner hovedgård 1836–48; den åttekantede tepaviljongen i Frognerparken ble bygd for ham 1837.