Benjamin Tillett, britisk arbeiderleder. Var i 1880-årene en av dem som førte de «ufaglærte» inn i britisk fagbevegelse, organiserte arbeiderne i Londons dokker og var en av lederne for den store havnestreik 1889. Medlem av Underhuset 1917–24 og 1929–31. Tilletts tallrike foredrag 1914–18 bidrog i høy grad til å sikre regjeringen arbeidernes lojalitet når det gjaldt å øke krigsproduksjonen.