Benjamin Lee Whorf, amerikansk antropolog og lingvist; studerte blant annet nahuatl (aztek) og maya, og bidrog til den senere dechiffrering av gamle innskrifter ved å påpeke at tegnene utgjorde språktegn. Gjennom studier av hopi så Whorf hvordan grammatiske kategorier tilrettelegger tenkning om universet, og i samarbeid med sin læremester Edward Sapir utformet han en omdiskutert hypotese om forholdet mellom språk og tanke, kjent som Sapir-Whorf-hypotesen.