Benjamin Gerritsz Cuijp, maler og halvbror av Aalbert Cuijp. Han var også elev av faren, men utviklet seg videre under påvirkning av Rembrandt. Cuijp var historie- og genremaler.