Bengt Wilhelm Carlberg, bror av Johan Eberhard Carlberg, fikk tilsvarende betydning som stadsarkitekt i Göteborg.