Bengt Lidforss, svensk botaniker og publisist, fil.dr. 1893, 1897 dosent i botanikk i Lund, 1910 professor i Uppsala, 1911 i Lund. Hans arbeider om plantefysiologi og beslektede emner rommer viktige resultater. Han hadde en av svensk presses beste og skarpeste penner; i mange år knyttet til den sosialdemokratiske avisen Arbetet i Malmö og behandlet her sosiale, litterære og naturvitenskapelige emner; især stod han i sine populære skrifter i skarp motsetning til kristendommen. Skrev bl.a. Naturvetenskapliga kåserier (3 bd., 1908–13), Kristendomen förr och nu (1911), Onda makter och goda (1909), Utkast och silhuetter (1909) og Fragment och miniaturer (1904).