Bengt Holmqvist, født i Turku, finlandssvensk kulturskribent, bosatt i Stockholm fra 1950, litteraturkritiker i Dagens Nyheter etter 1955. Med Modern finlandssvensk litteratur (1951) og Svensk 40-talslyrik (1951) samt en rekke antologier med prosa og lyrikk gjorde Holmqvist et banebrytende arbeid som introdusør av den svenske modernismen. I den store litteraturhistorien Den moderna litteraturen, hvis første del ble utgitt i 1966, presenterer Holmqvist fransk, italiensk og spansk diktning. Som kritiker i så vel tidsskrifter (f.eks. det avantgardistiske Prisma) som i dagsaviser var Holmqvist en tidlig og selvstendig representant for den tekstsentrerte nykritikken. Et utvalg av hans kritikker er samlet i Kritiska ögonblick (1987).