Bengt Hasselrot, svensk språkforsker, romanist. Professor i romanske språk i København 1946–50, i Uppsala 1959–72. Han utgav arbeider over dialektologi og språkgeografi, særlig franko-provençalsk, og arbeider i litteraturhistorie og stilistikk.