Bengt Gabrielsson Oxenstierna, svensk diplomat og politiker. Riksråd 1654; president for tribunalet i Wismar flere ganger i årene 1652–73; generalguvernør i Warszawa 1655, i Livland 1662–66. I 1660 medvirket han til den fordelaktige freden i Oliva; 1666–79 var han «legatus perpetuus» i Tyskland, fra 1674 ambassadør i Wien. 1680 ble han utnevnt til kansellipresident (regjeringssjef). Han gikk inn for en anti-fransk utenrikspolitikk, men møtte etter hvert sterk motstand. Deltok i formynderregjeringen for Karl 12, og oppfordret ham 1702 til å slutte fred med sine fiender.