Bengt Bratt, svensk dramatiker. Sammen med skuespilleren Kent Andersson skrev han de samfunnskritiske, satirisk pregede verkene Hemmet (1967) og Tillståndet (1971), med brodd mot byråkratiets likegyldighet overfor enkeltmennesket og den økende isolasjonen mellom menneskene i velferdssamfunnet. Samme tendens kommer til uttrykk i Bratts øvrige produksjon, som alt overveiende er skrevet for radio og fjernsyn. Hit hører Nattkafé (1965), Villa med staket (1965), Exercis (1968), Krocken (1973) og TV-serien Hem till Byn (1970–76), om avfolkingen av landsbygda. Hans styrke ligger i utnyttelsen av hverdagsspråket i dialogen.