Bengt Bengtsson Oxenstierna, friherre av Eka og Lindö, også kalt Resare-Bengt, svensk diplomat; foretok 1613 og 1616–19 reiser til Midtøsten, og ble den første svenske som besøkte Iran. 1634 utnevnt til generalguvernør i Livland og Ingermanland, riksråd fra 1641.