Bengt (Benedikt) Algotsson, svensk stormann, hertug av Finland og Halland, stattholder i Skåne, var kong Magnus Erikssons yndling i det svenske riksstyret, noe som provoserte det svenske riksrådsaristokratiet. Bengts innflytelsesrike posisjon var én årsak til stormannsopprøret mot kong Magnus i 1356, og Bengt måtte flykte fra Sverige. Både 1357 og 1359 måtte kong Magnus love det svenske riksrådet at han ikke skulle la Bengt få komme tilbake til landet.