Bengangai, landskapsvernområde, Game Reserve, i Sør-Sudan; 170 km2, opprettet 1939.