Benedikte, kvinnenavn, av lat. benedictus, 'velsignet', jf. Benedikt. Navnedag 8. oktober.