Benedikt 12, fransk geistlig, pave fra 1334. Han ble cisterciensermunk, senere biskop og kardinal. Virket som inkvisitor mot katarene i Sør-Frankrike. Som pave residerte han i Avignon, hvor han begynte byggingen av paveslottet. I sin europeiske politikk led han vesentlig nederlag og kunne aldri flytte pavehoffet til Roma. Han innførte strengere tukt i kirke og kloster.