Benediktusmesse, 21. mars, har navn etter Benedikt fra Nursia, og hans helgensymboler, ildkulen og krusifikset, finnes begge som merke på primstaver. Krusifikset blir stilisert til et kors og ofte redusert til et halvkors, fordi dette er en mindre viktig helligdag. Halvkorset kunne bli skåret og tolket som en hakke, for nå nærmet våronna seg. Andre navn på dagen var Jamvår (Vårjevndøgn), Bendik, Bent og Bent Prøvesvin. Det svinet som på denne dagen kunne tåle et slag av en staur uten å falle, hadde fått så god vinterfôring at det sikkert ville klare seg. I svensk tradisjon feires Bendiksmesse sammen med Gjertrud (17. mars), på samme måte som Gjertrud og Gudmund i Norge.