Bell Rock, rev med berømt fyr utenfor østkysten av Skottland, ved Firth of Tay. Bell Rock-fyret ble bygget 1807–11 i granitt av ingeniørene Robert Stevenson og John Rennie. Byggingen var en betydelig ingeniørbedrift; revet ligger 18 km fra kysten og befinner seg 4–5 m under overflaten ved høyvann. Fyret er 28 m høyt og har en lysvidde på 16 nautiske mil. Det ble automatisert og avbemannet i 1988.