Bekledningsarbeiderforbundet, tidligere norsk fagorganisasjon, stiftet 1969 ved sammenslutning av Norsk Bekledningsarbeiderforbund (stiftet 1892 som Norsk Skredderforbund, innmeldt i LO 1907), Norsk Tekstilarbeiderforbund og Norsk Skotøyarbeiderforbund. I 1973 ble Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund en del av forbundet. Bekledningsarbeiderforbundet gikk 1988 inn i det nyopprettede Fellesforbundet, og hadde da ca. 12 000 medlemmer.