Bekkjarvik, tettsted i Austevoll kommune, Hordaland, på østsiden av øya Selbjørn, nordvest for Stord. Gammelt handelssted og gjestgiveri. En av Norges beste gjestehavner. Tønnefabrikkmuseum. En del sesongindustri i forbindelse med fisket. Broforbindelse med Huftarøy. Hurtigbåtforbindelse med Bergen og Sunnhordland.