Ytterste del av Beiarfjorden i Gildeskål og Bodø kommuner i Nordland. Beiarkjeften skjærer seg sørover fra munningen av Saltfjorden, mellom Sandhornøya i vest og Straumøya og fastlandet i øst. Beiarkjeften går i sør over i Nordfjorden som rett sør for Røsnesodden på fastlandet dreier mot øst og går over i Beiarfjorden. Beiarkjeften/Nordfjorden har en samlet lengde på rundt 15 km til Røsnesodden.