Bedre trell på jorden enn konge i de dødes rike, konsentrert form av Akhillevs' ord til Odyssevs da denne besøker ham i dødsriket; Odysseen 11,488 f.