Bedre lykke neste gang, opprinnelig engelsk: Better luck next time uttrykk som trolig stammer fra Frederick Marryats roman Jacob Faithful (Jacob Ærlig) 1834.