Bedre å leve én dag som løve, enn hundre år som får, slagord skapt 1918 under en italiensk offensiv mot østerrikerne ved elven Piave. Uttrykket ble senere ofte brukt av Mussolini og har derfor av de fleste vært tillagt ham.