Beaver Indians, eller bever-indianere, er en engelsk gjengivelse av athapask tsa-ttiné, 'folket som bor blant beverne'.