Beaux-arts, de skjønne kunster; også navn på fransk månedstidsskrift for kunst 1923–40, etter 1945 erstattet av ukeavisen Arts.